STRAZE po polsku

Idea / Dom / My / Dołącz do nas / Projekty

Spacer do wnętrza

Po wielu latach często wyczerpujących starań dopięliśmy celu: objekt przy ulicy Stralsunder Strasse 10/11, tzw. STRAZE należy do nas! Pragniemy aby ten budynek, geograficznie i społeczno-politycznie położony w centrum miasta stał się domem wielu idei mających znaczenie dla rozwoju Greifswaldu i całego regionu. Taki mały skrawek wolności i niezależności dla ludzi i grup od lat angażujących się dla miasta i poszukujących dla siebie i swoich idei dachu nad głową.

kontakt

Idea

Pragniemy stworzyć miejsce będące zalążkiem wielu działań i przedsięwzięć, miejsce które będzie promieniowało nowymi ideami wśród społeczności regionu; wolną przestrzeń dla eksperymentu, dla propagowania nowych społeczno-ekonomicznych modeli życia. Miejsce, w którym możliwe będą transkulturalne spotkania a globalny rozwój dokonywał się będzie w najbliższym otoczeniu przez działania o charakterze kulturalnym, pedagogicznym, medialnym, poprzez wspieranie i realizowanie idei demokracji, praw człowieka, przeciwstawianie się rasizmowi, aż po ideę solidarnej ekonomii.

Straze powinno stać się miejscem otwartym dla ludzi pragnących działać na rzecz lokalnej społeczności i kultury, powinno przyczyniać się do budowania sieci powiązań. Poprzez skonsolidowanie naszych idei i projektów pragniemy nadać im większe znaczenie i głośniejsze brzmienie w regionie.

Zdecydowaliśmy się pozostać. W regionie, którego i tak już słabe struktury społeczne są w dalszym ciągu redukowane. Pragniemy tutaj wspólnie żyć i solidarnie tworzyć bezpieczną egzystencję i niezależność.

I dlatego mamy teraz dom. I to duży.

powrót

Dom

Front von NordOsten mit BäumenJuż w 19-tym i na początku 20-go wieku budynek przy ulicy Stralsunder Straße 10/11 stanowił ważne centrum życia kulturalno-społecznego miasta. Jak żadna inna budowla kształtuje on wizerunek Stralsunder Straße prowadzącej do serca miasta. Ta cenna z historyczno-kulturalnego punktu widzenia i będąca zabytkiem architektury budowla była miejskim domem kultury „Zum Greif/Pod Gryfem”. Zanim powstał greifswaldzki teatr i miejskie centrum „Stadthalle” to w tym budynku koncentrowało się życie kulturalno-społeczne Greifswaldu, to tutaj odbywały się koncerty i przestawienia teatralne.

W 20-tym wieku budynek przeszedł w posiadanie Uniwersytetu i stał się siedzibą uniwersytckich katedr i instytutów naukowych. Do dzisiejszego dnia budynek zachował niezmienioną strukturę budowli późnego klasycyzmu, w tym w niezmienionym stylu zachowała się sala koncertowo-teatralna z drewnianą emporą. Na ścianach, pod warstwami późniejszej farby odnaleziono elemementy oryginalnej polichromii ornamentalnej.
powrót

My

My, grupa różnych stowarzyszeń, związków i osób prywatnych, dorosłych i dzieci mieszkamy i żyjemy tutaj już od długiego czasu i jesteśmy w mieście aktywni – w pracy z i na rzecz młodzieży, w oragnizacjach działających na rzecz praw człowieka, w organizacjach ekologicznych i kulturalno-artystycznych w grupach pomocy uchodźcom, a także w polityce komunalnej. Ponieważ chcemy współpodejmować decyzje i mieć wpływ na kształt naszej społeczności, naszego miasta zainicjowaliśmy i dalej tworzymy wiele grup i projektów – m.in. Związek Harcerstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Żaglowiec Lovis z szeroką ofertą warsztatową, projekt pedagogiczny „verquer”, Greifswaldzki Międzynarodowy Festiwal Studencki (GrIStuF) a także Teatr Studencki (StuThe), klub filmowy „Casablanca”, warsztaty kreatywnego szycia „Kabutze” czy sklep sprawiedliwego handlu „Weltladen”.

2014-07-19 Subbotnik Hausansicht klein
powrót

Dołącz do nas

Jest nas już spora grupa jednakże byłoby wspaniale gdybyś i ty chciała/chciał przyłączyć się. Dołączyć do Straze znaczy m.in.: pomoc przy remoncie domu, pomoc w ogrodzie, budowa ekologicznego wc…kreowanie nowych pomysłów i projektów i wiele innych…

Wszystkie działania planujemy wspólnie podczas cotygodniowych spotkań organizacyjnych. Obok tych ogólnych terminów spotykamy się w grupach tematycznych: finanse, praca medialna, budowa, koordynacja. Jeśli więc chciałabyś/chciałbyś się przyłączyć skontaktuj się z nami:

Kultur- und Initiativenhaus e.V. – Lange Straße 60 – 17489 Greifswald – Tel. 0 38 34 / 77 37 882 – info@straze.de

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego (na dole strony internetowej www.straze.deKontakt“).

Jeśli chciałabyś/chciałbyś wesprzeć nas finansowo podajemy poniżej dane bankowe:

Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V. – GLS Gemeinschaftsbank eG – IBAN:   DE83430609672024205800 – BIC: GENODEM1GLS

powrót

Projekty

verquer

Weitere-AngeboteJesteśmy interdyscyplinarnie zorientowaną grupą ludzi, którzy starają się kierować swoje i spojrzenie otoczenia poza krawędzie Przedpomorza w szeroki świat. Jesteśmy aktywni w różnych greifswaldzkich organizacjach i inicjatywach i oferujemy warsztaty i szkolenia, projekty w szkołach, szkolenia multiplikatorów i wykłady w zakresie szeroko pojętej tematyki dotyczącej krajów rozwijających się, praw człowieka, sprawiedliwego handlu

kontakt: info@bildung-verquer.de

Centrum Wolontariatu „Turbina Pomerania”/Freiwiligendienst Turbina Pomerania

Naszym celem jest stworzenie w regionie Pomorza Przedniego i w województwie zachodniopomorskim niemiecko-polskiego centrum wolontariatu. W naszych staraniach opowiadamy się za większą otwartością na świat, wymianą transgraniczną i polepszeniem relacji i społecznego dialogu na osi miasto-obszary wiejskie, za budowaniem nowych i wzmacnianiem już istniejących struktur społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie.

kontakt: evs@straze.de

Dni Polityki na Rzecz Rozwoju/Entwicklungspolitische Tage

Od ponad 10 lat, podczas zazwyczaj chłodnej greifswaldzkiej jesieni organizujemy na bazie pracy społecznej dni poświęcone tematyce krajów rozwijających się oraz globalnym problemom dzisiejszego świata. W ich ramach odbyło się już wiele pamiętnych referatów, pokazane zostały piękne i wzruszające filmy, wysłuchane zostały wspaniałe koncerty, i przedyskutowaliśmy, nieraz intensywnie się spierając wiele tematów. Te niezapomniane momenty odżywają każdego lata w ramach przygotowań do kolejnej jesiennej edycji dni poświęconych ww. tematyce.

EPI centrum wschód/EPI – Zentrum Ost

Inicjatywa ściśle związana ze Straze ma na celu inicjowanie i wspieranie w Greifswaldzie i w całym regionie Pomorza Przedniego projektów promujących globalną sprawiedliwość. Projekt ma także na celu nawiązywanie kontaków z innymi organizacjami działającymi w tej sferze i tworzenie sieci wzajemnych powiązań w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się.

kontakt: